• Thaiafprs

งานประชุมวิชาการนานาชาติ APOST

งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561

เพื่อเพิ่มเทคนิคใหม่ด้านการปรับโครงสร้างจมูก (nose renovation) โดยฝึกกับ อาจารย์ใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดคนไข้จริงต่อให้เป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ต้องฝึกฝนเทคนิคใหม่ใหม่อยู่ตลอดเวลา

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

Facial Plastic & Reconstructive Surgery Association of Thailand