About Committee

เกี่ยวกับสมาคม

        สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมและเสริมสร้างใบหน้า เพื่อเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการความมั่นใจในการรับบริการจากศัลยแพทย์เมืองไทย และเป็นแหล่งรวบรวมแพทย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งของเมืองไทยด้วย

เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศรขฤทธิ์

       ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2532 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

ปรมาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าท่านแรกคือ อาจารย์ทายาท สุขบำรุง ท่านได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นท่านกลับมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ในขณะนั้นศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ท่านอาจารย์ทายาทจึงนับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆ ของการเปิดศักราชการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาประเทศไทย ได้แก่อาจารย์ประพจน์ คล่องสู้ศึก, อาจารย์จิระ ศิริโพธิ์

       อาจารย์แพทย์ดังกล่าวได้นำความรู้กลับมาสอนแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิก วิทยา ที่โรงเรียนแพทย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดทั้งในเรื่องของโสต ศอ นาสิก และศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

       หลังจากนั้นวิชาการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าก็ได้ถูกบรรจุเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเฉพาะทางของแพทย์ประจำบ้านทางโสต ศอ นาสิก วิทยา โดยหลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วจะศึกษาเฉพาะทางทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึ่งเป็นหลักสูตร 3-5 ปี หลังจากนั้นผู้ที่สนใจมีความรู้ความสามารถลึกซึ้งเพิ่มเติมทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าจำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรอนุสาขาศัลยกรรมกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ชื่อหลักสูตรคือศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนทั้งการแก้ไขใบหน้า สิ่งที่บกพร่องและความงามไปพร้อมพร้อมกันโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากแพทยสภา โดยมีต้นแบบมาจากหลักสูตรอบรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ American board of facial plastic and reconstructive surgery

       อนุสาขานี้ในประเทศไทยต้องศึกษาเพิ่มเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ที่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก วิทยา ก่อน

       โดยรวมแล้วกว่าผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าต้องใช้เวลา 5-7 ปี หลังจากการจบแพทยศาสตร์บัณฑิต ถือได้เป็นสมาคมเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาอย่างเป็นทางการว่ามีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมยศ คุณจักร ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะผู้ก่อตั้งสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย

CHONLADHIS SINRACHTANANT
MANOP CHITCHARUS
SARANCHAI KIATSURAYANON
Show More

คณะกรรมการปี 2537-2547

CHONLADHIS SINRACHTANANT
Show More

คณะกรรมการปี 2547-2558

CHONLADHIS SINRACHTANANT
PAKPOOM SUPIYAPHUN
SOMYOS KUNACHAK
SARANCHAI KIATSURAYANON
SAMPAN KUMRIT
KOWIT PRUEGSANUSAK
BOONCHU KULAPADITHAROM
CHANCHAI CHARAKORN
YUPA SUMISAWAN
SUTEE KRAIRAKUL
JUMROON TUNKEERATICHAI
THONGCHAI BHONGMAKAPAT
Show More
CHONLADHIS SINRACHTANANT
PAKPOOM SUPIYAPHUN
SOMYOS KUNACHAK
KOWIT PRUEGSANUSAK
SARIYA URATAMMAKUL
RAK TANANUVAT
VIRACHAI KEREKHANJANARONG
THITINIT SUNTHORNVASE
JUMROON TUNKEERATICHAI
PIYAPOL PATTANAKRU
CHAIYASIT SuKAVACHARIN
BOWORNLUCK WECHKRITTAYA
Show More

คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย  

 

Follow Us Online

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

นายกสมาคม

นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์

PAKPOOM SUPIYAPHUN

Specialty in ..

Thailand

View details

อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นพ.สมยศ คุณจักร

SOMYOS KUNACHAK

Specialty in ..

Thailand

View details

อุปนายกคนที่ 2

นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์

KOWIT PRUEGSANUSAK

Specialty in ..

Thailand

View details

วิเทศสัมพันธ์

นพ.ชลทิศ สินรัชตานนท์

 

CHONLADHIS SINRACHTANANT

Specialty in ..

Thailand

View details

ผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์

พญ. ศริญญา อุราธรรมกุล

SARIYA URATAMMAKUL

Specialty in ..

Thailand

View details

เลขาธิการ

นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ 

RAK TANANUVAT

Specialty in ..

Thailand

View details

เหรัญญิก

รศ.นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

VIRACHAI KEREKHANJANARONG

Specialty in ..

Thailand

View details

ผู้ช่วยเหรัญญิก

พญ.ธิตินิจ สุนทรเวสน์

THITINIT SUNTHORNVASE

Specialty in ..

Thailand

View details

ปฏิคม

นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย

JUMROON TUNKEERATICHAI

Specialty in ..

Thailand

View details

View details

ผู้ช่วยปฏิคม

นพ.ปิยพล พัฒนครู

PIYAPOL PATTANAKRU

Specialty in ..

Thailand

นายทะเบียน

นพ.ชัยสิทธิ์ สุขะวัชรินทร์

CHAIYASIT SUKAVACHARIN

Specialty in ..

Thailand

View details

อุปนายกคนที่ 1

นพ.สมยศ คุณจักร

ประธานอนุกรรมการวิชาการ

นพ.สมยศ คุณจักร

SOMYOS KUNACHAK 

Specialty in ..

Thailand

View details

(SOMYOS KUNACHAK)

ประธานอนุกรรมการจริยธรรม

พลตรี นพ.บวรลักษณ์ เวชกฤตยา

BOWORNLUCK WECHKRITTAYA

Specialty in ..

Thailand

View details

ประธานอนุกรรมการสารสนเทศ

นพ.จาตุรงค์ จงสถิตไพบูลย์

JATURONG JONGSATITPAIBOON

Specialty in ..

Thailand

View details

คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย  

 

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

Facial Plastic & Reconstructive Surgery Association of Thailand 

KOWIT PRUEGSANUSAK