About us

เกี่ยวกับสมาคม

        สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมและเสริมสร้างใบหน้า เพื่อเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการความมั่นใจในการรับบริการจากศัลยแพทย์เมืองไทย และเป็นแหล่งรวบรวมแพทย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งของเมืองไทยด้วย

เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศรขฤทธิ์

       ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2532 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก

      ปรมาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าท่านแรกคือ อาจารย์ทายาท สุขบำรุง ท่านได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นท่านกลับมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ในขณะนั้นศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ท่านอาจารย์ทายาทจึงนับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆ ของการเปิดศักราชการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาประเทศไทย ได้แก่อาจารย์ประพจน์ คล่องสู้ศึก, อาจารย์จิระ ศิริโพธิ์

       อาจารย์แพทย์ดังกล่าวได้นำความรู้กลับมาสอนแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิก วิทยา ที่โรงเรียนแพทย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดทั้งในเรื่องของโสต ศอ นาสิก และศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

       หลังจากนั้นวิชาการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าก็ได้ถูกบรรจุเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเฉพาะทางของแพทย์ประจำบ้านทางโสต ศอ นาสิก วิทยา โดยหลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วจะศึกษาเฉพาะทางทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึ่งเป็นหลักสูตร 3-5 ปี หลังจากนั้นผู้ที่สนใจมีความรู้ความสามารถลึกซึ้งเพิ่มเติมทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าจำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรอนุสาขาศัลยกรรมกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ชื่อหลักสูตรคือศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนทั้งการแก้ไขใบหน้า สิ่งที่บกพร่องและความงามไปพร้อมพร้อมกันโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากแพทยสภา โดยมีต้นแบบมาจากหลักสูตรอบรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ American board of facial plastic and reconstructive surgery

       อนุสาขานี้ในประเทศไทยต้องศึกษาเพิ่มเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ที่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก วิทยา ก่อน

       โดยรวมแล้วกว่าผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าต้องใช้เวลา 5-7 ปี หลังจากการจบแพทยศาสตร์บัณฑิต ถือได้เป็นสมาคมเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาอย่างเป็นทางการว่ามีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมยศ คุณจักร ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อดีตนายกสมาคม

ผศ.นพ.ชลทิศ  สินรัชตานันท์

Asst.Prof.Chonladhis  Sinrachatanant

รศ.นพ.ภาคภูมิ  สุปิยพันธุ์

Assoc.Prof.Pakpoom  Supiyapan

คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย  2559-2561

 

Follow Us Online

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

นายกสมาคม

ศ.นพ.สมยศ  คุณจักร

Prof.Somyos  Kunachak

อุปนายก/ทั่วไป

พล.ต.นพ.บวรลักษณ์  เวชกฤตยา

Maj.Gen.Dr.Bowornluck  Wechkrittaya

อุปนายก/ด้านวิชาการ

ผศ.นพ.โกวิทย์  พฤกษานุศักดิ์

Asst.Prof.Dr.Kowit  Pruegsanusak 

อุปนายก/ด้านต่างประเทศ

รศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย

Asst.Prof.Jumroon  Tungkeeratichai

กรรมการ

ผศ.นพ.สุรพล  ซื่อตรง

Asst.Prof.Surapol   Suetroeng

 

กรรมการ

รศ.นพ.ไวพจน์  จันทร์วิเมลือง

Assoc.Prof.Dr.Waipoj  Chanvimlueng

กรรมการ

นพ.มนัส  ตั้งเมตตาจิตตกุล

Dr.Manut  Tangmettakittakul

กรรมการ

ผศ.นพ.จาตุรงค์  จงสถิตไพบูลย์

Asst.Prof.Dr.Jaturong  Jongsatitpaiboon

กรรมการ/นายทะเบียน

พญ.สาธิตา  สุรเกียรติชานุกูล

Dr.Sathita  Surakiatchanukul

กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

พญ.นภารัตน์  จิระวัฒนผลิน

Dr.Naparat  Jirawatthanaphlin

กรรมการ/ปฎิคม

พญ.ธิตินิจ  สุนทรเวสน์

Dr.Thitinit  Soonthornvest

กรรมการ/วิเทศสัมพัมธ์

นพ.กฤษฎา  โกวิทวิบูล

Dr.Kritsada Kowitwibool

 

กรรมการ/ผู้ช่วยวิเทศสัมพัมธ์

ผศ.พญ.ศริญญา  อุราธรรมกุล

Dr.Sarinya  Urathamakul

 

กรรมการ/เหรัญญิก

พญ.ปิยะรัตน์  พูตระกูล

Dr.Piyarat Pootrakool

 

กรรมการ/เลขานุการ

นพ.รักษ์  ตนานุวัฒน์

Dr.Rak  Tananuwat

 

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

Facial Plastic & Reconstructive Surgery Association of Thailand